el-AYN - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-AYN

bk. HALÎL b. AHMED
Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi.

bk. KİTÂBÜ’l-AYN
Halîl b. Ahmed’e (ö. 175/791) nisbet edilen ilk Arapça sözlük.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER