el-BAHRÜ’r-RÂİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-BAHRÜ’r-RÂİK

البحر الرائق
bk. KENZÜ’d-DEKĀİḲ
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Hanefî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER