el-CÂMİ‘ li-MÜFREDÂTİ’l-EDVİYE ve’l-AĞZİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-CÂMİ‘ li-MÜFREDÂTİ’l-EDVİYE ve’l-AĞZİYE

bk. el-MÜFREDÂT
İbnü’l-Baytâr’ın (ö. 646/1248) Ortaçağ’ın en önemli botanik-farmakoloji kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER