el-CEVHERETÜ’n-NEYYİRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-CEVHERETÜ’n-NEYYİRE

الجوهرة النيرة
bk. el-MUHTASAR
Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Hanefî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER