el-ECRÛMİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-ECRÛMİYYE

الأجروميّة
bk. İBN ÂCURRÛM
Arapça gramerine dair el-Muḳaddimetü’l-Âcurrûmiyye adlı eseriyle tanınan Kuzey Afrikalı dil ve kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER