el-KEVÂKİBÜ’d-DÜRRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-KEVÂKİBÜ’d-DÜRRİYYE

bk. KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER