el-MÜCTEBÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MÜCTEBÂ

bk. es-SÜNEN [Nesâî]
Nesâî’nin (ö. 303/915) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER