el-MUHTASAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MUHTASAR

المختصر
bk. HIRAKĪ
Hanbelî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER