ENCÜMEN-i DÂNİŞ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ENCÜMEN-i DÂNİŞ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أنجمن دانش
Bağlı olduğu teşkilât
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Lâyihayı hazırlayan meclis üyesi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Encümeni açan padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Açılmasında etkin rol oynayan üyesi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
İkinci başkanı
HAYRULLAH EFENDİ
Reîsületıbbâ, devlet adamı, eğitimci, edip ve tarihçi.
Hazırlamayı düşündükleri ders kitaplarının okutulacağı eğitim kurumu
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Dahilî üyelerinden
ÂRİF HİKMET BEY, Şeyhülislâm
Osmanlı şeyhülislâmı, şair ve tezkire yazarı.
Dahilî üyelerinden
SÂDIK RİFAT PAŞA
Viyana sefiri ve Hariciye nâzırı.
Dahilî üyelerinden
KÂMİL PAŞA, Yûsuf
Osmanlı sadrazamı.
Dahilî üyelerinden
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Haricî üyelerinden
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Haricî üyelerinden
REDHOUSE, Sir James William
İngiliz şarkiyatçısı, dil bilimci ve lugatçı.
Haricî üyelerinden
BIANCHI, Thomas-Xavier
Lugat kitapları ile tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Yayını olarak basılan Kavâid-i Osmâniyye'in yazarlarından
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Yayımladıkları eserlerden
TÂRÎH-i CEVDET
Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) Osmanlı tarihine dair meşhur eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER