ENVÂR-ı SÜHEYLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ENVÂR-ı SÜHEYLÎ

أنوار سهيلي
bk. HÜSEYİN VÂİZ-i KÂŞİFÎ
İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER