ENVER PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ENVER PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde Harbiye nâzırı olduğu, yeğeni Nâciye Sultan'la evlendiği padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Bâbıâli Baskını’nda istifanâmesini imzalattığı kişi
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Sadârete getirilmesini sağladığı kişi
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Kabinesinde Harbiye nâzırlığı yaptığı, birlikte yurtdışına kaçtığı ve çeşitli faaliyetlerde bulunduğu kişi
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Maiyetinde çalışan subaylardan
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
Maiyetinde çalışan subaylardan
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
Liderleri arasında yer aldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Katıldığı ordu
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
Öncü rol oynadığı darbe
BÂBIÂLİ BASKINI
Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi (23 Ocak 1913).
Lideri olduğu teşkilât
TEŞKÎLÂT-ı MAHSÛSA
II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtı.
Nâzırı olduğu nezâret
HARBİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1908 yılında kurulan ve günümüzde Millî Savunma Bakanlığı’na tekabül eden teşkilât.
SARIKAMIŞ HAREKÂTI
Kafkas cephesindeki Ruslar’a karşı kış mevsiminde girişilen büyük askerî harekât.
Başına geçerek Ruslar'a karşı savaştığı hareket
BASMACI HAREKETİ
Rusya’da Türkistan’ın istiklâli için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına verilen genel ad.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Ailesinin memleketi
MANASTIR
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
Mezun olduğu mektep
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
İtalyanlar'a karşı savaştığı, mıntıka kumandanlığı ve mutasarrıflığına tayin edildiği yer
BİNGAZİ
Libya’nın ikinci büyük şehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER