ERVÂ bint KÜREYZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERVÂ bint KÜREYZ

أروى بنت كريز
Müellif:
ERVÂ bint KÜREYZ
Müellif: SELMAN BAŞARAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 27.05.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/erva-bint-kureyz
SELMAN BAŞARAN, "ERVÂ bint KÜREYZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/erva-bint-kureyz (27.05.2022).
Kopyalama metni

Resûl-i Ekrem’in halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Câhiliye döneminde Affân b. Ebü’l-Âs ile evlendi. Ondan Osman ile Âmine adlı bir kızı oldu. Affân’ın ölümünden sonra Ukbe b. Ebû Muayt ile evlendi. Ondan da Velîd, Umâre, Hâlid, Ümmü Külsûm, Ümmü Hakîm ve Hind adlarında altı çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarının hemen hepsi İslâmiyet’i kabul etti.

Ervâ’nın Mekke’de Hz. Ebû Bekir, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Ammâr b. Yâsir’in anneleriyle birlikte İslâmiyet’in ilk yıllarında müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Kızı Ümmü Külsûm’den sonra Medine’ye hicret etti ve ölünceye kadar orada yaşadı.

Hz. Peygamber’e biat eden kadınlar arasında yer alan Ervâ Hz. Osman’ın halifeliği yıllarında (644-656) doksan yaşında iken Medine’de vefat etti ve Bakī‘ Mezarlığı’na defnedildi. Ölüm tarihi bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 24; VII, 476; VIII, 45, 229.

, s. 74-75.

, VII, 8.

, IV, 228.

Mehmed Zihni, Meşâhîrü’n-nisâ, İstanbul 1294, s. 27.

, VI, 261-262.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 317 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER