es-SÜNEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

es-SÜNEN

bk. el-CÂMİU’s-SAHÎH
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER