ESRÂRÜ’l-HİKMETİ’l-MEŞRİKIYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESRÂRÜ’l-HİKMETİ’l-MEŞRİKIYYE

bk. HAY b. YAKZÂN
İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbn Tufeyl’in (ö. 581/1185) hikâye tarzında yazılmış felsefî eserleri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER