et-TAKRÎB - TDV İslâm Ansiklopedisi

et-TAKRÎB

bk. el-MUHTASAR
Ebû Şücâ‘ el-İsfahânî’nin (ö. 500/1107’den sonra) Şâfiî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER