et-TEMHÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

et-TEMHÎD

التمهيد
bk. İBN ABDÜLBER en-NEMERÎ
Endülüslü muhaddis, münekkit, edip, tarihçi ve Mâlikî fakihi.

bk. el-MUVATTA’
İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER