EYYÛBZÂDE MEHMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

EYYÛBZÂDE MEHMED

Müellif:
EYYÛBZÂDE MEHMED
Müellif: MUHİTTİN SERİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/eyyubzade-mehmed
MUHİTTİN SERİN, "EYYÛBZÂDE MEHMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/eyyubzade-mehmed (15.07.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Eyyûbzâde lakabıyla meşhur olmuştur. Medrese tahsilinden sonra zamanının âlimlerine muîdlik ve çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Sırasıyla 1105’te (1694) Çoban Çavuş, ertesi yıl Hızır Çelebi, 1109’da (1697) Molla Kırîmî ve üç yıl sonra da Molla Gürânî medreselerine müderris oldu. 1115’te (1703) Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin Edirne’deki vakıflarının müfettişliğine getirildiyse de Feyzullah Efendi’nin aynı yıl katledilmesinden sonra görevi ibtidâ-i dâhil derecesiyle Zeynî Çelebi Medresesi müderrisliğine indirildi. Ertesi yıl vazifesi Ekmekçizâde Medresesi müderrisliğine nakledildi. 1118 Zilkadesinde (Şubat 1707) İbrâhim Paşa-yı Cedîd Medresesi ve 1123 Zilhiccesinde de (Ocak 1712) Bayram Paşa Medresesi müderrisi oldu. 1127’de (1715) Mûsıle-i Süleymâniyye derecesiyle Üsküdar Vâlide Sultan Medresesi müderrisliğine terfi etti.

İlmî faaliyetleri yanında güzel sanatlarla da ilgilenen Eyyûbzâde, sülüs ve nesih yazılarını Nefeszâde İsmâil Efendi’den meşkederek icâzet aldı. Diğer yazı çeşitleri yanında bilhassa nesta‘lik hattındaki maharetiyle zamanının önde gelen hattatları arasında yer aldı. Ayrıca okçuluk sanatında da ünlü bir kemankeş olarak tanınmıştır. Kabza alıp yeni bir menzil rekoru kırarak taş diktirmiş ve menzil sahibi olmuştur.

15 Cemâziyelâhir 1128 Cumartesi (6 Haziran 1716) gecesi vefat eden Eyyûbzâde Edirnekapı dışındaki mezarlığa defnedildi ve menzil taşı mezar taşı yerine konuldu.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 383.

, s. 132.

, s. 394-395.

, IV, 211.

Süleyman Kânî İrtem, Türk Kemankeşleri, İstanbul 1938, s. 141.

İsmail Fazıl Ayanoğlu, Okmeydanı ve Okçuluk Tarihi, İstanbul 1974, s. 51.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 12. cildinde, 34-35 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER