FÂİL-i MUHTÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÂİL-i MUHTÂR

الفاعل المختار
bk. DETERMİNİZM
Kâinatta olup biten her hadisenin maddî veya mânevî sebeplerin zorunlu sonucu olduğunu ileri süren felsefî doktrin.

bk. İRADE
Allah’a atfedilen sübûtî sıfatlardan biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER