FAZL b. ŞÂZÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FAZL b. ŞÂZÂN

bk. İBN ŞÂZÂN en-NÎSÂBÛRÎ
İmâmiyye Şîası’nın erken devir kelâm ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER