FERÎDÛN-i SİPEHSÂLÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

FERÎDÛN-i SİPEHSÂLÂR

bk. SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER