FIRKA-i NÂCİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

FIRKA-i NÂCİYE

bk. FIRKA
Siyasî ve itikadî mezhepler için kullanılan bir terim.

bk. MEZHEP
Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi; bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan ilmî ve fikrî birikim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER