« Madde sayfasına git

FUDAYL b. İYÂZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الفضيل بن عياض
ZÜHD
Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
BEKKÂÎN
Tebük Gazvesi’ne katılamadıkları için üzülüp ağlayan yedi sahâbî ve çok ağlamalarıyla meşhur Kûfeli dört zâhid tâbiî hakkında kullanılan bir tabir.
Çağdaşı
İBRÂHİM b. EDHEM
Zâhid, sûfî ve muhaddis.
Çağdaşı
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Çağdaşı
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Müridi
YAHYÂ b. MUÂZ
Seyrüsülûk makamlarından bahseden ilk sûfîlerden.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hadis rivayet ettiği tâbiî
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hadis rivayet ettiği kişi
BİŞR b. MANSÛR
Tanınmış zâhid ve muhaddis.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
ŞÂFİÎ
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
MÜSEDDED b. MÜSERHED
Hadis hâfızı.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
MÜSNEDÎ
Hadis hâfızı.
Kendisinden hadis rivayet eden isim
YAHYÂ b. ÂDEM
Kur’an ve hadis âlimi.
Çağdaşı
AHMED b. ÂSIM el-ANTÂKÎ
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
ABDULLAH b. HUBEYK
Hadis de rivayet etmiş olan ilk devir sûfîlerinden.
Talebesi
ABDURRAHMAN b. BİŞR
Tanınmış hadis hâfızı.
Talebesi
ZÜNNÛN el-MISRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER