GĀFİKĪ, Ebü’l-Hasan - TDV İslâm Ansiklopedisi

GĀFİKĪ, Ebü’l-Hasan

bk. ŞÂRRÎ
Endülüslü hadis ve kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER