GÖLPINARLI, Abdülbaki - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÖLPINARLI, Abdülbaki ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mezun olup hocalık yaptığı fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Bağlı olduğu grup
ŞÎA
Hz. Peygamber’in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı.
Bağlı olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Hakkında önemli araştırmalar yaptığı şair
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Hakkında ağır hicviye yazdığı şair
NAZIM HİKMET
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı, düşünce adamı.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazılarını yayımladığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Madde yazdığı ansiklopedilerden
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Server İskit tarafından iki seri halinde yayımlanan ansiklopedi.
Madde yazdığı ansiklopedilerden
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Madde yazdığı ansiklopedilerden
TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
1943-1984 yılları arasında yayımlanan tarih, coğrafya, biyografi ve genel kültür ansiklopedisi.
Madde yazdığı ansiklopedilerden
The ENCYCLOPAEDIA of ISLAM
Leiden’de yayımlanan İslâm dini, kültürü, tarihi ve coğrafyasına dair ansiklopedi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER