GULÂMU ALİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GULÂMU ALİ

bk. ABDULLAH ed-DİHLEVÎ
Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Hâlid el-Bağdâdî’nin şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER