GÜLZÂR-ı SULEHÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLZÂR-ı SULEHÂ

گلزار صلحاء
bk. EŞREFZÂDE AHMED ZİYÂEDDİN
Gülzâr-ı Sulehâ adlı eseriyle tanınan mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER