HADÂİKU’ş-ŞEKĀİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

HADÂİKU’ş-ŞEKĀİK

حدائق الشقائق
bk. eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER