HÂLET EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÂLET EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

HÂLET EFENDİ KÜTÜPHANESİ
Hâlet Efendi (ö. 1822) tarafından Galata Mevlevîhânesi avlusunda kurulan kütüphane.
Döneminde etkin olduğu padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Katlinde rol oynadığı devlet adamı
TEPEDELENLİ ALİ PAŞA
Yanya valisi.
Azlinde etkili olduğu sadrazam
SÂLİH PAŞA, Hacı
Osmanlı sadrazamı.
Azlinde etkili olduğu şeyhülislâm
HALİL EFENDİ, Çerkez
Osmanlı şeyhülislâmı.
Azlini ve öldürülmesini sağlayan hasmı
GALİB PAŞA, Mehmed Said
Osmanlı sadrazamı.
İntisab ettiği şeyh
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Yakın dostlarından
İZZET MOLLA, Keçecizâde
Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerinden.
Himayesinde yetişen şahıs
ESAD EFENDİ, Sahaflar Şeyhizâde
Osmanlı vak‘anüvisi ve Takvîm-i Vekāyi‘ nâzırı.
Tâdilât yaptırdığı ve defnedildiği âsitâne
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevî âsitânesi.
İntisap ettiği şeyh
ALİ BEHCET EFENDİ
Mutasavvıf, Nakşibendî ve Mevlevî şeyhi.
Azlinde etkili olduğu şeyhülislâm
ÂSIM EFENDİ, Mekkîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kadılık mesleğine yönlendiren şahıs
MEHMED ŞERİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
HURŞİD AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Azlinde etkili olduğu sadrazam
MEHMED EMİN RAUF PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Bir dönem kâtipliğini yapan şahıs
ZÎVER PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Himaye ettiği şahıs
SÂLİH EFENDİ, Suyolcuzâde
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER