HAMAM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAMAM ile İLİŞKİLİ MADDELER

TEMİZLİK
KAPLICA
Tabii sıcak su kaynakları üzerine kurulmuş hamam, ılıca.
ÇEŞME
ÇUKUR HAMAM
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed Külliyesi’ne ait hamam.
ÇİNİLİ HAMAM
İstanbul’da Mimar Sinan’ın yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri.
ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI
İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış büyük çifte hamam.
CAĞALOĞLU HAMAMI
İstanbul’da XVIII. yüzyılda yapılan, büyük çarşı hamamlarının sonuncusu.
DENİZ HAMAMI
İstanbul’da Osmanlı döneminin sonlarına doğru deniz üstüne kurulan kapalı plaj.
BALAT HAMAMI
İstanbul’da Balat semtinde XV. yüzyıla ait hamam.
BEYAZIT HAMAMI
İstanbul Beyazıt’ta Sultan II. Beyazıt Külliyesi’ne ait hamam.
ÇARDAKLI HAMAM
İstanbul’da XVI. yüzyılın ilk yıllarında yapılmış hamam.
ÇUKUR HAMAM
Manisa’da şehrin Beylikler dönemine ait en eski hamamı.
ÇUKUR HAMAM
İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed Külliyesi’ne ait hamam.
ÇUKUR ÇEŞME HAMAMI
İstanbul’da Lâleli semtinde Fâtih devrine ait ortadan kaldırılmış tarihî hamam.
DÂVUD PAŞA HAMAMI
Üsküp’te Sadrazam Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan çifte hamam.
DÖKMECİLER HAMAMI
İstanbul’da Süleymaniye Camii yakınında külliyeye ait hamam.
GEDİK PAŞA HAMAMI
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılan ilk büyük çarşı hamamlarından biri.
HACI HAMZA HAMAMI
İznik’te XV veya XVI. yüzyılda yapılmış çifte hamam.
HASEKİ HAMAMI
İstanbul Eminönü’nde XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış hamam.
HAVUZLU HAMAM
İstanbul Cibali’de Mimar Sinan tarafından yapılan hamam.
HOCA PAŞA HAMAMI
İstanbul’da XV. yüzyıla ait çifte hamam.
İSMÂİL BEY HAMAMI
İznik’te XIV-XV. yüzyıllara ait bir konak hamamı.
KIZLAR AĞASI HAMAMI
İstanbul’da, 1920’lerde ortadan kaldırılmış olan XVII. yüzyıla ait hamam.
İSHAK PAŞA CAMİİ ve HAMAMI
İstanbul Cankurtaran’da XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış cami ve hamam.
SULTAN MUSTAFA CAMİİ ve HAMAMI
Rodos’ta XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen cami ve hamam.
TAHTAKALE HAMAMI
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen çifte hamam.
“Hammâmnâme-i Dilsûz” adlı meşhur hammâmiyyenin şairi
BELÎĞ, Mehmed Emîn
Divan şairi.
"Dâfiu’l-gumûm ve râfiu’l-hümûm" adlı hammâmiyyesi ile tanınan şair
DELİ BİRADER
Divan şairi.
Hammâmiyye türü şiirleriyle tanınan şair
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER