HAMZAVİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAMZAVİYYE

حمزه وية
bk. HAMZA BÂLÎ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.

bk. MELÂMİYYE
Melâmet anlayışını benimseyenlerin oluşturduğu tasavvuf akımı ve tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER