HÂRİS b. CEBELE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂRİS b. CEBELE

الحارث بن جبلة
bk. GASSÂNÎLER
200-636 yılları arasında Suriye’de hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER