HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr) - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)

بنو الحارث بن فهر
Müellif:
HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)
Müellif: MUSTAFA AĞIRMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 17.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-fihr-beni-haris-b-fihr
MUSTAFA AĞIRMAN, "HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-fihr-beni-haris-b-fihr (17.06.2024).
Kopyalama metni

Fihr Hz. Peygamber’in onuncu dedesidir. Fihr’in Hâris, Muhârib ve Gālib adlarında üç oğlu vardı. Gālib Resûl-i Ekrem’in dokuzuncu dedesidir. Hâris’in Kureyş kabilesinin atası olan Adnân’a kadar uzanan şeceresi şöyledir: Hâris b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Hâris b. Fihr, Câhiliye devrinde yapılan bir savaşta Kâbe’yi yıkıp taşlarını Yemen’e götürmek ve halkı hac için oraya toplamak isteyen Himyer Meliki Hassân b. Abdülcelâl’i esir almıştı.

Hâris b. Fihr oğulları, Kureyş kabilesi ve bu kabilenin diğer kolları gibi Mekke’de oturur ve ticaretle uğraşırlardı. Abdümenâfoğulları’nın Abdüddâroğulları’na karşı yaptıkları ittifaka Benî Hâris de katılmış ve birincinin safında yer almıştır (bk. HİLFÜ’l-MUTAYYEBÎN). Aşere-i mübeşşereden olan Ebû Ubeyde b. Cerrâh Hârisoğulları koluna mensuptur.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 123-127.

, s. 4.

, II, 324.

, I, 405-406.

a.mlf., Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 61.

, II, 584; IV, 16, 27, 29, 58, 61-62, 100, 268, 479.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 230-231.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 196 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER