HÂRİS b. UMEYR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂRİS b. UMEYR

الحارث بن عمير
Müellif:
HÂRİS b. UMEYR
Müellif: MEHMET AYKAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 06.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-umeyr
MEHMET AYKAÇ, "HÂRİS b. UMEYR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-umeyr (06.12.2022).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında (628) komşu hükümdarları İslâm’a davet etmek üzere onlara elçilerle mektup göndermeye başlayınca 8. yılın başında (629) adı tesbit edilemeyen Busrâ emîrine yazdığı mektubu Lihboğulları’ndan Hâris b. Umeyr ile gönderdi. Hâris Mûte’ye vardığında Gassânî emîrlerinden Şürahbîl b. Amr yolunu keserek nereye gittiğini sordu; Resûlullah’ın elçisi olduğunu öğrenince boynunu vurdurdu.

Resûl-i Ekrem, Hâris’in ölüm haberini duyunca çok üzüldü ve Zeyd b. Hârise kumandasında hazırlattığı 3000 kişilik bir orduyu Mûte’ye gönderdi (bk. MÛTE SAVAŞI).


BİBLİYOGRAFYA

, II, 755-756.

, II, 128.

Kādî Abdülcebbâr, Tes̱bîtü delâʾilü’n-nübüvve (nşr. Abdülkerîm Osman), Beyrut 1966, II, 440.

, I, 304-305.

, I, 408.

, XVIII, 156.

, II, 198.

, III, 381.

İbn Hudeyde, el-Miṣbâḥu’l-muḍî (nşr. Muhammed Azîmüddin), Beyrut 1405/1985, I, 206.

, I, 286.

, II, 786.

, II, 159.

, VIII, 50-51.

, II, 9.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 202 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER