HASAN ÇELEBİ, Kazzâz - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN ÇELEBİ, Kazzâz

Müellif:
HASAN ÇELEBİ, Kazzâz
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 20.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-celebi-kazzaz
NURİ ÖZCAN, "HASAN ÇELEBİ, Kazzâz", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-celebi-kazzaz (20.10.2020).
Kopyalama metni
İstanbul’da doğdu ve burada yaşadı. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan ve asıl mesleğinin ipekçilik olduğu kaydedilen Hasan Çelebi’nin şöhretinin en parlak zamanı II. Mustafa dönemidir (1695-1703). Vefat tarihini Öztuna kaynak göstermeden 1720 olarak vermektedir. Ebûishakzâde Esad Efendi Atrabü’l-âsâr’ında onun otuz kadar eser bestelediğinden söz eder. El yazması güfte mecmualarında bazı dinî eserlerine rastlanmaktadır. S. Nüzhet Ergun bestelerinden bir tevşîh ve iki ilâhisinin güftesini neşretmiş (Antoloji, I, 279-281), ancak zamanımıza hiçbir eserinin notası ulaşmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA
Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, İÜ Ktp., nr. 6204, vr. 27b; a.e. (haz. Mehmed Veled [İzbudak], Mekteb Mecmuası, sy. 10, İstanbul 1311), s. 452; Müstakimzâde, Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3397, vr. 75a-b; Mecmûa, Süleymaniye Ktp., Kadızâde Burhâneddin, nr. 47, vr. 78a; Mecmûa, Millet Ktp., Ali Emîrî, Manzum, nr. 637, vr. 13a, 91a; Mecmûa, Millet Ktp., Ali Emîrî, Manzum, nr. 650, vr. 26a; Ergun, Antoloji, I, 125, 279-281; Hüseyin Sadettin [Arel], “Türk Bestekârlarının Terceme-i Halleri”, MM, sy. 15 (1949), s. 20; Öztuna, BTMA, I, 334.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul'da basılan 16. cildinde, 315 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER