« Madde sayfasına git

HASAN PAŞA, Şerif ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Avusturya Savaşı'ndaki çarpışmalarda takdirini kazandığı sadrazam
MUHSİNZÂDE MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Şumnu’da vefatı üzerine yerine serdâr-ı ekrem vekili olduğu kişi
CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Teklif ettiği kura usulüyle sadrazam olmasını sağlayan kişi
MUSTAFA EFENDİ, Hamîdîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Öldürülmesi hakkında bilgi veren tarihçi
ZINKEISEN, Johann Wilhelm
Osmanlı tarihine dair eseriyle tanınan Alman tarihçi.
Mensubu olduğu tarikat
CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
Unvanı
SEYYİD
Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri ifade eden bir terim.
Mezar taşının bulunduğu yer
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da bânisi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin adıyla anılan külliye.
Babası Çelebi Hacı Süleyman Ağa’nın âyan olduğu yer
RUSÇUK
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Sancak beyi olarak görevlendirildiği yer
İLBASAN
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
Daha önce başaramadığı, ancak sadrazamlığı döneminde fethettiği kale
YERGÖĞÜ
Romanya’da Tuna kıyısında tarihî bir şehir.
Tayin edildiği muhafızlık görevi için gitmekte yavaş davrandığı için vezirlikten uzaklaştırılmasına sebep olan yer
ÖZÜ
Günümüzde Ukrayna sınırları içinde bulunan tarihî bir kale ve şehir.
İkamete mecbur tutulduğu yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
İkamete mecbur tutulduğu yer
FİLİBE
Bulgaristan’ın güney kesiminde bugünkü adı Plovdiv olan eski bir Osmanlı şehri.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Muhafazası için görevlendirildiği yer
RAHOVA
Bulgaristan’da bugün Orjahovo adını taşıyan eski bir kale ve kasaba.
Sadrazamlığı döneminde Ruslar'ın ele geçirdiği yer
TULÇA
Romanya’da tarihî bir nehir liman şehri.
Sadrazamlığı döneminde Ruslar'ın ele geçirdiği yer
İSAKÇA
Romanya’da Dobruca’nın kuzeyinde Tuna nehrinin sağ kıyısında küçük bir kasaba.
Sadrazamlığı döneminde Ruslar'ın ele geçirdiği yer
İSMÂİL
Tuna deltasında eski bir Osmanlı kalesi ve kasabası.
İsyan edeceği endişesiyle azledilerek öldürüldüğü yer
ŞUMNU
Kuzey Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER