HASAN PAŞA, Seyyid - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HASAN PAŞA, Seyyid ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Beraberinde Timok nehri çarpışmalarına katıldığı kişi
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlığa tayininde rolü olan ve azil sebepleri arasında sayılan kişi
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Sadrazamlığı döneminde IV. Murad dönemindeki sınırlar üzerinden bir antlaşma imzalanan kişi
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Yaptığı görevlerden
ÇORBACI
Osmanlı Devleti’nin merkez kuvvetlerinden Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya orta kumandanlarına verilen unvan.
Yaptığı görevlerden
KUL KETHÜDÂSI
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Yaptığı görevlerden
YENİÇERİ AĞASI
Yeniçeri ağası olarak fethinde önemli hizmetlerde bulunduğu yer
ADAKALE
Romanya ve Yugoslavya tarafından 1972 yılında Tuna nehri üzerinde ortaklaşa yaptırılan barajın suları altında kalan tarihî bir ada.
Yeniçeri ağası olarak fethinde önemli hizmetlerde bulunduğu yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Azlinden sonra sürgün edildiği yer
RODOS
Ege denizinin güneydoğusunda bugün Yunanistan’a bağlı ada.
Vali olarak gönderildiği ve vefat ettiği yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
SEYYİD HASAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ortalarında yaptırılan külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER