HÂTİMETÜ’l-EŞ‘ÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂTİMETÜ’l-EŞ‘ÂR

خاتمة الأشعار
bk. FATÎN EFENDİ
Şair ve Hâtimetü’l-eş‘âr adlı son klasik Osmanlı şuarâ tezkiresinin müellifi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER