HEMEDÂNÎ, Aynülkudât - TDV İslâm Ansiklopedisi

HEMEDÂNÎ, Aynülkudât

bk. AYNÜLKUDÂT el-HEMEDÂNÎ
Mutasavvıf, kelâm âlimi, Şâfiî fakihi ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER