HIRKA-i SAÂDET DAİRESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HIRKA-i SAÂDET DAİRESİ

bk. MUKADDES EMANETLER DAİRESİ
Topkapı Sarayı bünyesinde mukaddes emanetlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği bölüm.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER