HİSAR, Abdülhak Şinasi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HİSAR, Abdülhak Şinasi ile İLİŞKİLİ MADDELER

BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI
Abdülhak Şinasi Hisar’ın geçmiş yaşayışı ile Boğaziçi’ni yepyeni bir değerlendiriş açısından canlandıran eseri.
FAHİM BEY ve BİZ
Abdülhak Şinasi Hisar’ın yayımlandığında edebî bir hadise olarak karşılanan, geniş akisler uyandırmış romanı.
Kardeşi
GERÇEK, Selim Nüzhet
Türk matbaacılığı, gazeteciliği ve tiyatrosu hakkındaki araştırmalarıyla tanınan yazar.
Komşusu ve hocası
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Hocası
MEHMED ZİHNİ EFENDİ
Son devir Osmanlı âlimi, müderris.
Hocası
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Hocası
MÜFTÜOĞLU AHMED HİKMET
Edebiyatçı ve fikir adamı.
Arkadaşı
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Arkadaşı
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Hakkında biyografik mahiyette eser yazdığı yazar
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Hakkında biyografik mahiyette eser yazdığı yazar
LOTI, Pierre
Türk dostu olmasıyla ünlü Fransız roman ve oyun yazarı.
Hakkında biyografik mahiyette eser yazdığı yazar
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Toplantılarına katıldığı topluluk
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Görüştüğü Jön Türkler’den
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Görüştüğü Jön Türkler'den
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Yazılarının yayımlandığı dergi
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Denemelerinin yayımlandığı dergi
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Denemelerinin yayımlandığı dergi
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Denemelerinin yayımlandığı dergi
AĞAÇ
Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi (Ankara 14 Mart 1936 - İstanbul 29 Ağustos 1936, 17 sayı).
Denemelerinin yayımlandığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Kurucu üye olarak çalıştığı dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER