HİTÂBET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HİTÂBET ile İLİŞKİLİ MADDELER

الخطابة
VEDÂ HUTBESİ
Hz. Peygamber’in Vedâ haccında okuduğu hutbeler.
HUTBE
Cuma ve bayram namazları başta olmak üzere bazı ibadet ve merasimlerin icrası esnasında topluluğa hitaben yapılan konuşma.
VAAZ
SOHBET
Hatip özellikleriyle bilinen kişi
DEDE KORKUT
Türk edebiyatında kendi adıyla anılan hikâyelerin anlatıcısı yarı efsanevî bilge kişi.
Sohbet ve vaazlarıyla isim yapmış mutasavvıf
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Askerî hitâbet alanında meşhur kumandanlardan
ALPARSLAN
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (1064-1072).
İstanbul fethi hazırlıkları sırasında etkili nutuk veren padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Etkili hatiplerden
AKŞEMSEDDİN
Fâtih’in hocası, mutasavvıf, âlim-tabip ve şair.
Hitâbet alanında önde gelen padişah
SÜLEYMAN I
Kânûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
İsyancı yeniçerilere yaptığı etkili konuşmayla bilinen padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Tanzimat Fermanı’nı okuyan hatip
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Hem dinî hem de siyasî konulardaki konuşmalarıyla meşhur hatip
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Cumhuiyet döneminin meşhur hatiplerinden
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Sultanahmet mitinginin meşhur kadın hatibi
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
“Halk vâizi” denilen hatip
GÖNENLİ MEHMET EFENDİ
Vâiz, reîsülkurrâ.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER