HIZIR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HIZIR ile İLİŞKİLİ MADDELER

الخضر
MÛSÂ
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.
MECMAU’l-BAHREYN
Kur’an’a göre Mûsâ ile Hızır’ın buluştuğu yerin adı.
Hızır ile Mûsâ kıssasının yer aldığı sûre
KEHF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on sekizinci sûresi.
BÂTIN İLMİ
Gizli hakikatleri konu alan ve bu yolla insanı mânevî kurtuluşa ulaştırdığına inanılan ilim.
RİCÂLÜ’l-GAYB
Âlemde tasarruf sahibi gizli ve âşikâr velîler topluluğu.
İLYÂS
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
İSKENDER
İslâm tarihinde daha çok efsanevî şahsiyetiyle tanınan Makedonya kralı.
HIDRELLEZ
Daha çok Batı Türk dünyasında kutlanan bir halk bayramı.
HIZIRNÂME
Muhyiddin Çelebi’nin Hızır ile ricâlü’l-gayb denilen velîler hakkındaki telakkilere ait manzum eseri.
ÂB-ı HAYÂT
İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî su.
ZÜLKARNEYN
Kur’an’da kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen kişi.
YÛŞA‘
Hz. Mûsâ’dan sonra peygamberlik yapan Benî İsrâil peygamberi.
HİKMET
Din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim.
ÜVEYSÎLİK
Bir kimsenin zâhiren görmediği kişi ya da kişilerden mânevî eğitim alması ve bu yolla meydana gelen tarikat anlamında tasavvuf terimi.
Hızır ile İlyas'ın buluştuğu yer
SEDD-i İSKENDER
İskender-i Zülkarneyn tarafından Ye’cûc ve Me’cûc fitnesine engel olmak için yaptırılan set.
RİCÂLULLAH
İlâhî hakikatlerin mazharı olup âlemde tasarrufta bulunan gizli ve âşikâr Allah erleri anlamında bir tasavvuf terimi.
CİRCÎS
Müslümanlar tarafından sâlih bir kimse veya nebî olarak kabul edilen kişi, hıristiyanlara göre ise St. George diye bilinen azîz.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER