HIZIRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HIZIRİYYE

الخضريّة
bk. ABDÜLAZÎZ ed-DEBBÂĞ
Hızıriyye tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Faslı mutasavvıf.

bk. HIZIR
Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER