HOCA TAHSİN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HOCA TAHSİN ile İLİŞKİLİ MADDELER

İlk müdürü olduğu müessese
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Müdür olarak göreve yaptığı okul
MEKTEB-i OSMÂNÎ
Osmanlı Devleti’nin yurt dışında açtığı ilk ve tek okul.
Hocası
VİDİNLİ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı âlimi, müderris.
Öğrencisi
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Birlikte Avrupa'da görev yaptığı eğitimci
SELİM SÂBİT EFENDİ
Türkiye’nin ilk çağdaş eğitim bilimcisi.
Paris arkadaşı
MEHMED ŞEVKET VAHDETÎ
Osmanlı hattatı.
Takdirini kazandığı sadrazam
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Maarif nâzırlığı sırasında kendisini himaye eden devlet adamı
MÜNİF MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı, eğitimci ve düşünür.
Paris'te tanıştığı şarkiyatçı
BIANCHI, Thomas-Xavier
Lugat kitapları ile tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Üyeleriyle dostluk kurduğu fakat siyasî faaliyetlerine katılmadığı cemiyet
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Dârülfünun'da birlikte konuşmalar yaptığı fikir adamı
EFGĀNÎ, Cemâleddin
İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından.
Kendisinden feyiz alanlardan
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Kendisinden feyiz alanlardan
BEREKETZÂDE İSMÂİL HAKKI
Son devir Osmanlı âlimlerinden, yazar.
Yazdığı dergilerden
MECMÛA-i ULÛM
Cem‘iyyet-i İlmiyye tarafından yayımlanan ilmî-edebî dergi.
Yazdığı dergilerden
HAZÎNE-i EVRÂK
1881-1886 yılları arasında çeşitli aralıklarla İstanbul’da yayımlanan önemli bir dergi.
Düşürdüğü bazı tarihlerin yayımlandığı gazete
CERÎDE-i HAVÂDİS
Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkarılan ilk özel gazete.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER