HUBEYB b. İSÂF - TDV İslâm Ansiklopedisi

HUBEYB b. İSÂF

خبيب بن إساف
HUBEYB b. İSÂF
Müellif: İSMAİL HAKKI ÜNAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1998
Erişim Tarihi: 28.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hubeyb-b-isaf
İSMAİL HAKKI ÜNAL, "HUBEYB b. İSÂF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hubeyb-b-isaf (28.03.2023).
Kopyalama metni

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazrec’in Cüşemoğulları koluna mensuptur. Medine’deki münafıkların reisi Übey b. Selûl’ün kızı Cemîle ile evlendi, bu evlilikten Abdullah adında bir oğlu oldu. Hz. Ebû Bekir’in vefatından sonra onun hanımı Habîbe bint Hârice b. Zeyd ile evlendi. Müslümanlar Bedir Gazvesi için yola çıktıklarında arkadaşı Kays b. Muharris ile Hz. Peygamber’e gelerek kavimlerinin yaptığı bu savaşa katılmak istediklerini söylediler; onların henüz İslâmiyet’i kabul etmediklerini öğrenen Resûl-i Ekrem, müşriklere karşı müşriklerin yardımıyla savaşamayacaklarını belirtince her ikisi de müslüman olup Bedir Savaşı’na katıldı ve büyük yararlılık gösterdi (, III, 454). Hubeyb ile Kays’ın müslüman olmayıp ganimet almak için savaşmak istedikleri, Resûl-i Ekrem’in bunu kabul etmemesi üzerine Hubeyb’in müslüman olduğu, Kays’ın ise Bedir Gazvesi’nden sonra İslâmiyet’i kabul ettiği de rivayet edilmektedir (Vâkıdî, I, 47). Hubeyb’in cesur olduğunu bilen sahâbîler onun savaşa katılmasına sevindiler. Savaşta kendisini omuzundan yaralayan bir müşriki öldüren Hubeyb daha sonra onun kızıyla evlendi. Bedir Gazvesi’nde eğrilen kılıcını Hz. Peygamber’in düzelttiği, onun bu kılıçla Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden Ümeyye b. Halef’i yaraladığı veya öldürdüğü de nakledilmektedir. Ehl-i Suffe’den olduğu da söylenen Hubeyb (Ebû Nuaym, I, 364) Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra Hz. Peygamber’in iştirak ettiği bütün savaşlara katılmış, Hz. Osman’ın hilâfeti döneminde (644-656) vefat etmiştir. Onun bir câriyesinden doğan oğlu Abdurrahman’dan olma torunu Hubeyb (ö. 132/749-50) hadis râvisidir (, III, 136).


BİBLİYOGRAFYA

, III, 454.

Müslim, “Cihâd”, 150.

Tirmizî, “Siyer”, 10.

, I, 36, 47, 81, 83-84, 148, 151, 166, 258, 282, 304, 341.

İbn Hişâm, es-Sîre, Kahire 1974, II, 99.

, III, 534-535.

, I, 364-365.

, II, 118-119.

, I, 501-502.

, I, 418.

a.mlf., , III, 136.

, II, 81, 98-99.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1998 yılında İstanbul’da basılan 18. cildinde, 267 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER