İSMAİL HAKKI ÜNAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL HAKKI ÜNAL

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DİHLEVÎ, Abdülhak b. Seyfeddin
Hindistanlı muhaddis.
ENES b. NADR
Sahâbî.
ES‘AD b. ZÜRÂRE
Medineliler’den İslâmiyet’i ilk kabul eden kişi.
HÂTIB b. AMR
Hz. Peygamber’in kâtibi, sahâbî.
HUBEYB b. İSÂF
Sahâbî.
HUKEYM b. CEBELE
Cemel Vak‘ası sırasında Hz. Ali tarafında yer alan ve savaşçılığı ile tanınan kişi.
İBN DE’B
Şair, ensâb ve ahbâr âlimi.
İBN HATÎBÜDDEHŞE
Muhaddis, fakih ve edip.
İBN HAZM / 4. Bölüm: Hadis İlmindeki Yeri
Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, edip ve şair.
İBNÜ’l-HAYDIRÎ
Muhaddis, fakih ve tarihçi.
İBNÜ’l-KATTÂN el-MAĞRİBÎ
Muhaddis ve devlet adamı.
İBNÜ’s-SÂBÛNÎ
Hadis hâfızı.
İSMÂİL b. EBÛ ÜVEYS
Hadis hâfızı.
KİRMÂNÎ, Şemseddin
Buhârî şârihi, muhaddis ve fakih.
SÂÂTÎ, Ahmed b. Abdurrahman
Mısırlı hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER