HUCR b. YEZÎD

حجر بن يزيد
Müellif:
HUCR b. YEZÎD
Müellif: HÜSEYİN ALGÜL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1998
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 02.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hucr-b-yezid
HÜSEYİN ALGÜL, "HUCR b. YEZÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hucr-b-yezid (02.04.2020).
Kopyalama metni
Güney Arabistan’da bulunan Kinde kabilesinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Aynı soydan gelen ve “Hucrü’l-hayr” diye bilinen Hucr b. Adî ile karıştırılmaması için yaptığı kötülüklerle tanındığından kabilesi arasında kendisine “Hucrü’ş-şer” denilmiş ve daha çok bu unvanla tanınmıştır. Bin kişiye sözü geçen kimselere verilen “cerrâr” unvanına sahip olan Hucr Yemenli cerrârlar arasında zikredilmektedir (İbn Habîb, s. 251-252). Kabilesini temsil eden bir heyetle birlikte 9 (630) yılında Medine’ye gelmiş ve Resûl-i Ekrem’in huzurunda müslüman olmuştur. Cemel Vak‘ası’nda Hz. Ali’nin kumandanları arasında yer alan Hucr Sıffîn Savaşı’nda da yine onun tarafını tutmuş ve tahkîm hadisesinde protokolde Hz. Ali tarafını temsilen bulunmuştur. Ancak daha sonra Ümeyyeoğulları’na yaklaşan Hucr b. Yezîd’i Muâviye İrmîniye valiliğine tayin etmiştir. Hucr’ün 50 (670) veya 51 (671) yılı civarında vefat ettiği belirtilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Habîb, el-Muḥabber, s. 251-252; Fesevî, el-Maʿrife ve’t-târîḫ, III, 403; İbn Hazm, Cemhere, s. 426; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, I, 463; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, III, 467; a.mlf., Târîḫu’l-İslâm: sene 41-60, s. 32-33; İbn Hacer, el-İṣâbe, I, 315; Bedrân, Tehẕîbü Târîḫi Dımaşḳ, IV, 90.
Bu madde ilk olarak 1998 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 18. cildinde, 278 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.