HUCR b. YEZÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

HUCR b. YEZÎD

حجر بن يزيد
Müellif:
HUCR b. YEZÎD
Müellif: HÜSEYİN ALGÜL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1998
Erişim Tarihi: 30.11.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hucr-b-yezid
HÜSEYİN ALGÜL, "HUCR b. YEZÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hucr-b-yezid (30.11.2022).
Kopyalama metni

Güney Arabistan’da bulunan Kinde kabilesinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Aynı soydan gelen ve “Hucrü’l-hayr” diye bilinen Hucr b. Adî ile karıştırılmaması için yaptığı kötülüklerle tanındığından kabilesi arasında kendisine “Hucrü’ş-şer” denilmiş ve daha çok bu unvanla tanınmıştır. Bin kişiye sözü geçen kimselere verilen “cerrâr” unvanına sahip olan Hucr Yemenli cerrârlar arasında zikredilmektedir (İbn Habîb, s. 251-252). Kabilesini temsil eden bir heyetle birlikte 9 (630) yılında Medine’ye gelmiş ve Resûl-i Ekrem’in huzurunda müslüman olmuştur. Cemel Vak‘ası’nda Hz. Ali’nin kumandanları arasında yer alan Hucr Sıffîn Savaşı’nda da yine onun tarafını tutmuş ve tahkîm hadisesinde protokolde Hz. Ali tarafını temsilen bulunmuştur. Ancak daha sonra Ümeyyeoğulları’na yaklaşan Hucr b. Yezîd’i Muâviye İrmîniye valiliğine tayin etmiştir. Hucr’ün 50 (670) veya 51 (671) yılı civarında vefat ettiği belirtilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 251-252.

, III, 403.

, s. 426.

, I, 463.

, III, 467.

a.mlf., : sene 41-60, s. 32-33.

, I, 315.

, IV, 90.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1998 yılında İstanbul’da basılan 18. cildinde, 278 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER