HULDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HULDÎ

bk. CA‘FER el-HULDÎ
İlk sûfîlerin menkıbelerini toplayıp yazması ve rivayet etmesiyle tanınan mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER