HUREWITZ, Jacob Coleman - TDV İslâm Ansiklopedisi

HUREWITZ, Jacob Coleman

Müellif:
HUREWITZ, Jacob Coleman
Müellif: MUZAFFER ŞENEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 21.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hurewitz-jacob-coleman
MUZAFFER ŞENEL, "HUREWITZ, Jacob Coleman", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hurewitz-jacob-coleman (21.05.2024).
Kopyalama metni

11 Kasım 1914’te Amerika Connecticut eyaleti Hartford’da doğdu. Babası yahudi bir din adamıydı. Lisans öğrenimini Hartford Trinity College’da tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Columbia Üniversitesi’nde yaptı. Akademik çalışmalarının yanı sıra bürokratik ve diplomatik birimlerde de çalıştı. II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın en önemli Ortadoğu uzmanı olarak sivrildi. Doktora eğitimi sırasında askerlik görevi olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunda istihbarat uzmanı ve stratejik servis ve muhabere sınıfında bulundu. Savaşın ardından Dışişleri Bakanlığı’nda siyasal analist olarak çalıştı. 1946-1950 arasında Birleşmiş Milletler Sekreteryası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi’nde Filistin ve Ortadoğu uzmanıydı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Rand Cooperation’da görev yaptı. 1950’de Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladı.

Hurewitz yüksek lisans eğitimi sırasında Ortadoğu çalışmalarına yöneldi. 1937-1941 yıllarında Filistin’de araştırmalarda bulundu. Böylece kendi ifadesiyle “henüz var olmayan” bir çalışma alanını bir bakıma kurmuş oldu. Doktora çalışmasında Osmanlı yönetimindeki Filistin’de Amerikalılar’ın etkisi konusunu ele aldı. Doktora tezi Columbia Üniversitesi tarafından 1950’de “Struggle for Palestine” adıyla yayımlandı. Bu çalışmada İsrail’in bir millet olarak Filistin’de ortaya çıkışı anlatılmaktadır. Ardından XVI. yüzyıldan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan süreçte Ortadoğu tarihiyle ilgili belgeleri toplayıp yayımlamaya başladı. Özellikle gizli antlaşma metinleri, devletler arasındaki resmî olmayan belgeleri, monografileri ve yasama kararlarını bir araya getirdi, bunları ayrıntılı açıklamalarla neşretti. Osmanlı döneminden başlayarak topladığı belgelerin önemli bir kısmı İngiliz sömürgeciliği sırasında İngiliz hükümetinin Filistin’le ilgili belgelerini, Amerika ve İngiltere’nin Ortadoğu ülkeleriyle yaptığı antlaşmaları içermektedir. Diğer önemli bir eseri de Council on Foreign Relations tarafından finanse edilen Middle East Politics: The Military Dimension adlı çalışmasıdır. Bu eserde Hurewitz, Ortadoğu ülkelerindeki askerî yapının modernleştirici mi yoksa hilekâr bir politika mı güttüğünü incelemektedir. 16 Mayıs 2008’de New York’ta ölen Hurewitz İngilizce, İbrânîce ve Osmanlı Türkçesi biliyordu.

Başlıca eserleri şunlardır: The Struggle for Palestine (Norton 1950; Schocken 1976), Middle East Dilemmas (Harper 1953; Russell 1973), Diplomacy in the Near and Middle East, I: A Documentary Record 1535-1914 (Princeton 1956), II: A Documentary Record 1914-1956 (London 1956; Princeton-London 1958), Undergraduate Instruction on the Middle East in American Colleges and Universities (American Association of Middle East Studies, New York 1962), Middle East Politics: The Military Dimension (Praeger 1969), The Middle East and North Africa in World Politics (Volume I: European Expansion, 1535-1914, New Haven 1975, Volume II: British-French Hegemony, 1914-1945, New Haven 1979), Oil, the Arab-Israel Dispute and the Industrial World: Horizons of Crisis (Westview 1976), The Persian Gulf, After Iran’s Revolution (New York 1979). Müellif editör olarak Soviet-American Rivalry adlı kitabı hazırlamış (Praeger 1969) ve The Near East and the Great Powers (ed. Richard N. Fyre, Cambridge, 1951), Elements of American Foreign Policy (ed. L. Larry Leonard, McGraw 1953), Social Forces in the Middle East (ed. Sydney N. Fisher, Ithaca 1955) başlıklı kitaplara da katkıda bulunmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

Bibliographical Note, Collection Summary, J. C. Hurewitz Papers, Hoover Institution Archives 2005.

J. C. Hurewitz, “The Education of J.C. Hurewitz”, Paths to the Middle East: Ten Scholar Look Back (ed. Thomas Naff), Albany 1993, s. 57-103.

W. Behn, Consice Biographical Companion to Index Islamicus: An International Who’s Who in Islamic Studies from its Beginnings Down to the Twentieth Century, Leiden 2006, II, 134.

M. Douglas, “J. C. Hurewitz, 93 Dies, Scholar of the Middle East”, New York Times, 23.05.2008.

“J. C. Hurewitz”, Contemporary Authors Online, Detroit 2008 (Biography in Context, erişim: 17.04.2015).

“In Memoriam: J. C. Hurewitz 1914-2008”, The Middle East Institute, Columbia University (http:/www.columbia.edu/cu/mei/hurewitz.shtml) (erişim: 17.04.2015).

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan (gözden geçirilmiş 2. basım) EK-1. cildinde, 566-567 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER