HURÛF-ı MUKATTAA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HURÛF-ı MUKATTAA ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحروف المقطّعة
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
FEVÂTİHU’s-SÜVER
Sûrelerin başlangıç cümleleri anlamında bir tefsir terimi.
HARF
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.
MÜTEŞÂBİH
Mâna yönünden birden fazla ihtimal taşıdığı için anlaşılmasında güçlük bulunan lafız veya ifade.
HAVÂSSÜ’l-KUR’ÂN
Esmâ-i hüsnâ ile bazı sûre ve âyetlerin dileklerin kabulündeki tesirlerini ifade eden bir tabir ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.
HURÛF
Harflerle rakamlarda tabiat ve hadiseleri etkileme gücünün bulunduğu veya bunların gaybdan haber vermede yararlı olduğu iddiasına dayanan sözde bir ilim.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
TÂHÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirminci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
YÂSÎN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz altıncı sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
SÂD SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz sekizinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
KĀF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in ellinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
BAKARA SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in ikinci ve en uzun sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
ÂL-i İMRÂN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in üçüncü sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
A‘RÂF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yedinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
YÛNUS SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in onuncu sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
HÛD SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on birinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
YÛSUF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on ikinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
RA‘D SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on üçüncü sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
İBRÂHÎM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on dördüncü sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
HİCR SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on beşinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
MERYEM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in on dokuzuncu sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
ŞUARÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi altıncı sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
NEML SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi yedinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
KASAS SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi sekizinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
ANKEBÛT SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuzuncu sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
RÛM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuzuncu sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
LOKMÂN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz birinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
SECDE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in otuz ikinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
MÜ’MİN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırkıncı sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
FUSSILET SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk birinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
ŞÛRÂ SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk ikinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
ZUHRUF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk üçüncü sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
DUHÂN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk dördüncü sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
CÂSİYE SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk beşinci sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
AHKĀF SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in kırk altıncı sûresi.
Hûrûf-ı mukattaa ile başlayan sûre
KALEM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in altmış sekizinci sûresi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER